HISTORIE

Het bedrijf Lems&Zn is in 1966 opgericht door de heer Gerrit Lems aan de Koedood in Barendrecht. Er werd gestart met het onderhoud van watergangen welke al gauw werden aangevuld met diensten als het aanbrengen van beschoeiingen, het aanleggen van rioleringen, het slaan van damwanden, enzovoort.

WIE ZIJN WIJ

Lems & Zoon, opgericht in 1966, is een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in projecten op het gebied van grondwerken, waterwerken, damwanden drainage en verkeersveiligheid LED-verlichting.
Inmiddels kent het bedrijf zich tevens het leggen van wegdek LED-verlichting toe.
Copyright © 2024 All Rights Reserved