Drainage Ridderkerk

Het fenomeen polder is alleen mogelijk door drainage. Zonder drainage zouden deze gebieden, die onder zeeniveau liggen, vollopen met kwel en neerslag.

Hierdoor is het draineren van grote stukken land, zoals de Haarlemmermeer, mogelijk geworden. Om landbouw en akkerbouw bestaanbaar te maken in Ridderkerk is drainage noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bodem droog (en dus stevig) genoeg is om de landbouwmachines te dragen. Daarnaast is het voor sommige gewassen van belang dat het grondwaterpeil constant is. Vooral voor bollenteelt (bijvoorbeeld tulpen) en fruitteelt is een constant grondwaterpeil belangrijk. Drainage aanleggen in Ridderkerk is daarvoor een goede oplossing. Polders en andere gedraineerde landbouwgebieden, zoals moerassen, behoren tot de meest productieve landbouwgronden ter wereld.

In kustgebieden kan drainage voor de landbouw gunstig zijn in gebieden met een sterke kweldruk. In deze gebieden dagzoomt vaak zout water. Door middel van drainage kan de kwel worden afgevangen waardoor een zoetwaterlens kan ontstaan.

Wij werken veel samen met G.T. Lems

Stedelijk gebied

In stedelijk gebied zoals Ridderkerk is het aanleggen van drainages noodzakelijk om te voorkomen dat kruipruimtes en kelders van woningen onder lopen. Drooglegging moet in stedelijk gebied de kwel opvangen maar ook kunnen zorgen voor een snelle afvoer van regenwater na een hevige bui. Denk bijvoorbeeld aan een dakgoot. Dat is ook een vorm van drainage. Natuurlijk kunt u er niet voor zorgen dat het minder gaat regenen. Maar G.Lems & Zn kan wel voor u drainage aanleggen in Ridderkerk.

Systemen drainage aanleggen
Er zijn verschillende mogelijkheden voor drainage aanleggen. Er zijn namelijk verschillende soorten drainages en afwateringssmogelijkheden beschikbaar. Denk hierbij aan o.a. ondergrondse buizen, geperforeerde buizen of aan goten aan de rand van uw tuin. Drainage kan vervelende problemen in uw tuin voorkomen. Zoals plassen en andere vormen van wateroverlast. G.Lems & Zn heeft jarenlange ervaring met het aanleggen van drainage systemen in Ridderkerk. Vanuit deze ervaring geven wij u advies op maat. Wij informeren u graag verder over het aanleggen van drainage.

Heeft u interesse in onze werkzaamheden op het gebied van drainage Ridderkerk aanleggen? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via het nummer 0180-611052 of 06-51588418, via de mail info@lemsenzoon.nl en uiteraard via onderstaand contactformulier. Hopelijk tot snel.

Wij werken veel samen met G.T. LemsDrainage Ridderkerk

CONTACTGEGEVENS

Koedood 18
2993 AL Barendrecht
Via het onderstaande formulier kunt u informatie aanvragen. 
Wij verzoeken u in elk geval uw emailadres en/of telefoonnummer in te vullen. 

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Copyright © 2024 All Rights Reserved