Grondwerk

Het graafwerk en grondwerk wordt voornamelijk uitgevoerd met één of meerdere van onze machines. U kunt hierbij denken aan het uitgraven van de tuin, afgraven en opbrengen van grond en zand, werkzaamheden aan leidingen, fundering of riolering. Het graven van bouwputten, onderhoud van putgemaal, het onderhouden van watergangen en vijvers.

 

Grondwerkzaamheden

  • Ingraven leidingen
  • Grondkeerwanden/damwanden
  • Rioleringswerk, inclusief huisaansluitingen
  • Straatkolken plaatsen en aansluiten
  • Bouwputten graven
  • Onderhoud putgemalen
Copyright © 2024 All Rights Reserved